TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin

Top news

TongKetGiaoDich

new Phiên giao dịch ngày 24/10/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên sau 30 phút giao dịch, thị trường bắt đầu đảo chiều và để mất điểm trong suốt thời gian còn lại của phiên giao dịch, HNX- Index đóng cửa tại mức 87,05 điểm, giảm 0,26 điểm (-0,3%).
new Phiên giao dịch ngày 23/10/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên HNX- Index đã nhanh chóng để mất điểm chỉ sau ít phút giao dịch và ngày càng giảm sâu về cuối phiên, dừng tại mức 87,31 điểm, giảm 1,2 điểm (-1,35%).
new Phiên giao dịch ngày 22/10/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết mở cửa trong sắc xanh, HNX- Index tăng điểm mạnh về cuối phiên, đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày là 88,5 điểm, tăng 1,51 điểm (+1,73%).
new Phiên giao dịch ngày 21/10/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết để mất điểm gần như suốt thời gian giao dịch, HNX- Index đóng cửa tại mức 87 điểm, giảm 0,28 điểm (-0,32%).
new Phiên giao dịch ngày 20/10/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết duy trì xu hướng tăng điểm trong phần lớn thời giang giao dịch xong lại để mất điểm vào thời điểm cuối phiên giao dịch, HNX- Index đóng cửa tại mức 87,27 điểm, giảm 0,36 điểm (-0,42%).

top5tcph

Thị trường MCK Tên TCPH KLNY/ĐKGD Ngày GDĐT
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

qlbanner qlbanner