TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin

Top news

TongKetGiaoDich

new Phiên giao dịch ngày 07/12/2016, thị trường cổ phiếu Niêm yết để mất điểm trong phần lớn thời gian giao dịch, tuy nhiên HNX Index đã phục hồi nhẹ trở lại ít phút trước giờ đóng cửa
new Trên thị trường cổ phiếu Niêm yết, sắc đỏ chiếm phần lớn thời gian giao dịch trong phiên ngày 06/12/2016
new Phiên ngày 05/12/2016, thị trường cổ phiếu Niêm yết mở cửa trong sắc xanh và duy trì trong gần một giờ giao dịch rồi quay đầu giảm điểm tới hết phiên
new Tuần giao dịch từ 28/11/2016 – 02/12/2016, thị trường cổ phiếu niêm yết có 2 phiên tăng điểm và 3 phiên giảm điểm
new Phiên ngày 02/12/2016, thị trường Niêm yết mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên sau ít phút thì đảo chiều và sắc đỏ đã lấn át trong phần lớn thời gian giao dịch còn lại

top5tcph

Thị trường MCK Tên TCPH KLNY/ĐKGD Ngày GDĐT
UPCoM GGS Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội - - 08/12/2016
UPCoM HES CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội 9.297.450 07/12/2016
UPCoM CVC CTCP Cơ điện Vật tư 2.200.000 05/12/2016
UPCoM RCC CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt 15.457.383 02/12/2016
UPCoM AFX CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang 35.000.000 02/12/2016
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

qlbanner qlbanner