TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin

Top news

TongKetGiaoDich

new Phiên giao dịch ngày 16/12/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết để mất điểm trong suốt thời gian giao dịch, HNX- Index ngày càng giảm sâu về cuối phiên và dừng tại mức 82,64 điểm, giảm 1,6 điểm (-1,9%).
new Phiên giao dịch ngày 15/12/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch song lại để mất điểm vào thời điểm cuối phiên, HNX- Index, đóng cửa tại mức 84,24 điểm, giảm 0,31 điểm (-0,37%).
new Tuần giao dịch từ 08/12/2014 - 1212/2014, với 2 phiên tăng điểm và 3 phiên giảm điểm, chỉ số HNX-Index giảm 4,08 điểm (-4,60%) so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 05/12/2014, dừng tại mức 84,55 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch cuối tuần.
new Phiên giao dịch ngày 12/12/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết giao dịch giằng co khá mạnh song HNX – Index đã duy trì được sắc xanh vào cuối phiên giao dịch, đóng cửa tại mức 84,55 điểm, tăng 0,15 điểm (+0,18%).
new Phiên giao dịch ngày 11/12/2014, thị trường cổ phiếu niêm yết để mất điểm gần như suốt thời gian giao dịch, HNX- Index đóng cửa tại mức 84,40 điểm, giảm 0,82 điểm (-0,96%).

top5tcph

Thị trường MCK Tên TCPH KLNY/ĐKGD Ngày GDĐT
UPCoM DDM CTCP Hàng hải Đông Đô 12.244.495 15/12/2014
UPCoM SDJ CTCP Sông Đà 25 4.343.700 02/12/2014
UPCoM S27 CTCP Sông Đà 27 1.572.833 27/11/2014
UPCoM XPH CTCP Xà phòng Hà Nội 12.972.475 25/11/2014
UPCoM SNC CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn 5.000.000 11/11/2014
UPCoM SFT CTCP Softech 3.000.000 11/11/2014
UPCoM AMD CTCP Đầu tư AMD Group 30.000.000 11/11/2014
UPCoM VRG CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam 25.894.868 10/11/2014
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

qlbanner qlbanner