TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin

Top news

TongKetGiaoDich

new Thị trường cổ phiếu niêm yết mất điểm trong hầu hết thời gian của phiên giao dịch ngày 25/4/2017
new Sắc đỏ chiếm lĩnh hầu hết thời gian của phiên giao dịch ngày 24/4/2017
new Phiên giao dịch ngày 21/4/2017, thị trường cổ phiếu Niêm yết hồi phục sau hai phiên mất điểm liên tiếp
new Phiên giao dịch ngày 20/4/2017, thị trường cổ phiếu Niêm yết tiêp tục để mất điểm trong phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số HNX Index đóng cửa tại mức thấp nhất trong ngày là 88,47 điểm
new Phiên giao dịch ngày 19/4/2017, thị trường cổ phiếu Niêm để mất điểm trong phần lớn thời gian giao dịch, vào những phút phiên, chỉ số HNX Index nỗ lực phục hồi song không thành công

top5tcph

(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

qlbanner qlbanner