HNX30 180,04 1,29 0,72
HNX30TRI 222,02 1,59 0,72
Xây dựng 151,32 1,81 1,21
Tài chính 166,34 -0,87 -0,52
HNX Index 98,35 0,33 0,34
Large 143,28 0,33 0,23
Công nghiệp 206,84 1,93 0,94
Mid/Small 164,79 1,02 0,62
UPCoM Index 56,96 0,21 0,36
UPCOM Large Index 100,10 0,44 0,44
UPCOM Medium Index 101,06 0,30 0,30
UPCOM Small Index 100,06 0,28 0,28
VNX Allshare 1.131,19 3,82 0,34
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>