HNX30 184,00 1,19 0,65
HNX30TRI 234,94 1,51 0,65
Xây dựng 113,65 1,04 0,93
Tài chính 183,53 0,93 0,51
HNX Index 103,31 0,80 0,78
Large 156,16 1,47 0,95
Công nghiệp 182,58 0,63 0,35
Mid/Small 156,46 0,03 0,02
UPCoM Index 49,30 0,03 0,07
UPCOM Large Index 77,43 0,32 0,41
UPCOM Medium Index 114,09 -0,90 -0,78
UPCOM Small Index 97,66 -0,17 -0,18
VNX50 1.394,47 9,00 0,65
VNX Allshare 1.284,68 7,16 0,56
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>