HNX30 189,35 -1,96 -1,03
HNX30TRI 246,03 -2,55 -1,03
Xây dựng 123,54 0,43 0,35
Tài chính 185,90 -1,07 -0,57
HNX Index 104,42 -0,58 -0,56
Large 159,46 -0,78 -0,49
Công nghiệp 184,18 -1,64 -0,88
Mid/Small 150,65 -1,31 -0,86
UPCoM Index 52,61 -0,23 -0,43
UPCOM Large Index 84,60 -0,40 -0,47
UPCOM Medium Index 113,97 -0,71 -0,62
UPCOM Small Index 101,75 0,05 0,05
VNX50 1.409,26 -15,00 -1,05
VNX Allshare 1.299,73 -13,77 -1,05
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>