HNX30 191,43 0,29 0,15
HNX30TRI 246,35 0,38 0,15
Xây dựng 123,88 0,17 0,13
Tài chính 189,13 1,28 0,68
HNX Index 105,91 0,84 0,80
Large 161,12 1,55 0,97
Công nghiệp 187,96 -0,76 -0,40
Mid/Small 155,37 0,14 0,09
UPCoM Index 52,06 0,01 0,02
UPCOM Large Index 84,06 -0,04 -0,05
UPCOM Medium Index 112,35 0,22 0,19
UPCOM Small Index 99,16 0,16 0,16
VNX50 1.431,33 -0,07 0,00
VNX Allshare 1.318,03 0,28 0,02
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>