HNX30 225,16 0,88 0,39
HNX30TRI 284,68 1,12 0,39
Xây dựng 127,06 -0,66 -0,52
Tài chính 214,40 0,24 0,11
HNX Index 121,71 0,44 0,36
Large 188,80 0,81 0,43
Công nghiệp 200,29 -0,03 -0,01
Mid/Small 165,15 0,12 0,07
UPCoM Index 55,15 -0,09 -0,16
UPCOM Large Index 91,45 -0,39 -0,43
UPCOM Medium Index 113,77 0,77 0,68
UPCOM Small Index 101,14 -0,25 -0,25
VNX50 1.587,06 1,79 0,11
VNX Allshare 1.448,33 1,21 0,08
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>