HNX30 188,04 1,78 0,96
HNX30TRI 233,45 2,21 0,96
Xây dựng 153,76 0,44 0,29
Tài chính 173,07 1,01 0,59
HNX Index 102,28 1,00 0,99
Large 149,99 1,85 1,25
Công nghiệp 217,75 0,64 0,29
Mid/Small 168,56 0,57 0,34
UPCoM Index 54,26 0,18 0,34
UPCOM Large Index 91,55 0,37 0,41
UPCOM Medium Index 102,57 0,31 0,30
UPCOM Small Index 100,28 0,12 0,12
VNX50 1.146,75 9,22 0,81
VNX Allshare 1.133,17 6,70 0,59
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>