HNX30 236,06 1,13 0,48
HNX30TRI 298,05 1,43 0,48
Xây dựng 136,21 0,02 0,02
Tài chính 234,38 -0,85 -0,36
HNX Index 126,30 0,16 0,13
Large 197,33 0,49 0,25
Công nghiệp 202,52 -0,54 -0,26
Mid/Small 166,54 -0,58 -0,35
UPCoM Index 57,06 -0,08 -0,15
UPCOM Large Index 95,57 -0,15 -0,15
UPCOM Medium Index 115,68 -0,02 -0,02
UPCOM Small Index 102,49 -0,32 -0,31
VNX50 1.653,21 -1,98 -0,12
VNX Allshare 1.505,60 -2,76 -0,18
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>