HNX30 494,09 4,85 0,99
HNX30TRI 702,79 6,89 0,99
Xây dựng 363,78 5,25 1,47
Tài chính 657,05 4,23 0,65
HNX Index 278,88 1,19 0,43
Large 296,08 1,22 0,41
Công nghiệp 276,55 -0,38 -0,14
Mid/Small 843,78 3,94 0,47
UPCoM Index 88,18 -0,41 -0,46
UPCOM Large Index 145,21 -0,61 -0,42
UPCOM Medium Index 195,02 -1,37 -0,70
UPCOM Small Index 157,27 -0,07 -0,04
VNX50 2.003,56 7,60 0,38
VNX Allshare 1.949,40 6,98 0,36
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>