HNX30 241,62 4,58 1,93
HNX30TRI 303,94 5,77 1,93
Xây dựng 143,16 2,33 1,65
Tài chính 232,22 0,92 0,40
HNX Index 124,31 2,29 1,88
Large 193,54 3,95 2,08
Công nghiệp 218,79 4,42 2,06
Mid/Small 166,22 1,78 1,08
UPCoM Index 58,50 1,05 1,83
UPCOM Large Index 99,84 2,35 2,41
UPCOM Medium Index 112,51 1,31 1,18
UPCOM Small Index 100,57 0,68 0,68
VNX50 1.634,63 30,34 1,89
VNX Allshare 1.497,03 27,57 1,88
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>