Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 39.800 43.700 35.900 39.800 39.000 39.800 36.900 -800 -2,01
2 ACM 900 1.000 800 900 800 900 800 -100 -11,11
3 ADC 18.300 20.100 16.500 - 18.300 - - 0 0
4 ALT 14.000 15.400 12.600 - 14.000 - - 0 0
5 ALV 4.000 4.400 3.600 4.000 3.900 4.000 3.800 -100 -2,5
6 AMC 19.500 21.400 17.600 19.500 18.000 19.500 18.000 -1.500 -7,69
7 AME 14.000 15.400 12.600 - 14.000 - - 0 0
8 AMV 15.700 17.200 14.200 15.600 15.700 15.700 15.000 0 0
9 API 18.700 20.500 16.900 18.200 18.000 20.000 17.300 -700 -3,74
10 APP 8.900 9.700 8.100 - 8.900 - - 0 0
  Tổng số 379 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>