Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 30.100 33.100 27.100 30.300 30.600 30.800 30.100 500 1,66
2 ACM 2.300 2.500 2.100 2.200 2.100 2.200 2.100 -200 -8,7
3 ADC 15.100 16.600 13.600 - 15.100 - - 0 0
4 ALT 13.300 14.600 12.000 - 13.300 - - 0 0
5 ALV 12.900 14.100 11.700 12.500 12.000 12.500 11.900 -900 -6,98
6 AMC 25.700 28.200 23.200 25.700 26.000 26.000 25.700 300 1,17
7 AME 4.100 4.500 3.700 - 4.100 - - 0 0
8 AMV 13.800 15.100 12.500 13.500 13.800 14.000 13.500 0 0
9 API 34.700 38.100 31.300 34.500 33.900 34.500 31.300 -800 -2,31
10 APP 10.700 11.700 9.700 11.000 11.000 11.000 11.000 300 2,8
  Tổng số 378 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>