Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 42.000 46.200 37.800 42.500 43.700 44.100 42.000 1.700 4,05
2 ACM 1.200 1.300 1.100 1.200 1.200 1.200 1.100 0 0
3 ADC 17.000 18.700 15.300 - 17.000 - - 0 0
4 ALT 11.900 13.000 10.800 - 11.900 - - 0 0
5 ALV 8.900 9.700 8.100 8.900 8.900 9.000 8.400 0 0
6 AMC 22.000 24.200 19.800 23.200 24.000 24.000 23.100 2.000 9,09
7 AME 12.800 14.000 11.600 - 12.800 - - 0 0
8 AMV 15.000 16.500 13.500 15.000 15.200 15.200 15.000 200 1,33
9 API 28.600 31.400 25.800 28.200 31.200 31.200 28.200 2.600 9,09
10 APP 9.900 10.800 9.000 - 9.900 - - 0 0
  Tổng số 386 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>