Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 15.100 17.300 12.900 15.400 16.100 16.000 16.200 15.400 900 5,96
2 ABI 23.000 26.400 19.600 23.200 24.700 23.400 24.700 22.000 400 1,74
3 AC4 13.600 15.600 11.600 - 13.600 13.600 - - 0 0
4 ACE 26.500 30.400 22.600 27.700 28.000 27.500 28.000 26.000 1.000 3,77
5 ACS 13.800 15.800 11.800 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -1.800 -13,04
6 ACV 91.100 104.700 77.500 92.000 92.000 92.000 92.500 91.800 900 0,99
7 ADP 29.100 33.400 24.800 - 29.000 29.100 - - 0 0
8 AFC 10.000 11.500 8.500 - 10.000 10.000 - - 0 0
9 AFX 5.000 5.700 4.300 - 5.000 5.000 - - 0 0
10 AG1 12.000 13.800 10.200 - 12.000 12.000 - - 0 0
  Tổng số 714 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>