Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 7.100 8.100 6.100 7.100 7.400 7.100 7.400 7.100 0 0
2 ABI 26.500 30.400 22.600 27.000 25.000 25.100 27.000 25.000 -1.400 -5,28
3 ABR 10.500 14.700 6.300 - - 10.500 - - 0 0
4 AC4 10.000 14.000 6.000 - 11.800 10.000 - - 0 0
5 ACE 25.200 28.900 21.500 - 25.200 25.200 - - 0 0
6 ACS 14.500 16.600 12.400 - 15.500 14.500 - - 0 0
7 ACV 88.300 101.500 75.100 88.000 85.000 85.100 88.000 82.200 -3.200 -3,62
8 ADP 18.600 21.300 15.900 - 18.600 18.600 - - 0 0
9 AFC 10.000 14.000 6.000 - 10.000 10.000 - - 0 0
10 AFX 3.800 4.300 3.300 - 3.800 3.800 - - 0 0
  Tổng số 753 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>