• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dưong Cổ phần 61.649.440.000 1.458.710 28/06/2018