LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dưong Cổ phần 61.649.440.000 1.458.710 28/06/2018
    Tổng số 1 bản ghi