25 09/2017
Giao dịch trái phiếu chính phủ 9 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh, kỷ lục lên tới hơn 15.000 tỷ đồng/phiên Giao dịch trái phiếu chính phủ 9 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh, kỷ lục lên tới hơn 15.000 tỷ đồng/phiên

9 tháng đầu năm 2017, giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ trọng giao dịch repo đạt hơn 48% trên tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trên thị trường TPCP.

25 09/2017
Huy động vốn qua đấu thầu:  chiếm 57% tổng vốn đầu tư khu vực Nhà nước Huy động vốn qua đấu thầu: chiếm 57% tổng vốn đầu tư khu vực Nhà nước

11 năm sau khi có quyết định tập trung đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) tại Sở GDCK Hà Nội – HNX (2006-2017), hoạt động đấu thầu TPCP đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều phương diện, từ tăng trưởng quy mô đấu thầu, đa dạng hóa sản phẩm, chuyên nghiệp hóa hệ thống thành viên đến hiện đại hóa hạ tầng công nghệ. Đấu thầu TPCP đã phát huy hiệu quả vai trò huy động vốn cho NSNN, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

25 09/2017
Giao dịch phái sinh tuần 18-22/9: 35.408 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch 2.796 tỷ đồng Giao dịch phái sinh tuần 18-22/9: 35.408 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch 2.796 tỷ đồng

Ngày 21/9/2017 là ngày đáo hạn của mã hợp đồng VN30F1709, đây là mã hợp đồng phái sinh thứ 2 đáo hạn kể từ khi TTCKPS đi vào hoạt động đến nay.