15 06/2018
HNX đưa hơn 40 triệu cổ phiếu CTCP Nước sạch Quảng Ninh vào giao dịch trên UPCoM HNX đưa hơn 40 triệu cổ phiếu CTCP Nước sạch Quảng Ninh vào giao dịch trên UPCoM

Ngày 15/6/2018, cổ phiếu của CTCP Nước sạch Quảng Ninh chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch đạt gần 403 tỷ đồng.

12 06/2018
Thị trường UPCoM chào đón gần 21 triệu cổ phiếu CTCP Dược phẩm Trung Ương CPC1 Thị trường UPCoM chào đón gần 21 triệu cổ phiếu CTCP Dược phẩm Trung Ương CPC1

Ngày 12/6/2018, gần 21 triệu cổ phiếu CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 10.600 đồng/cổ phiếu.

08 06/2018
Cổ phiếu HALICO lên UPCoM với giá tham chiếu 31.900 đồng/cổ phiếu Cổ phiếu HALICO lên UPCoM với giá tham chiếu 31.900 đồng/cổ phiếu

Ngày 8/6/2018, 20 triệu cổ phiếu CTCP Cồn rượu Hà Nội chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 31.900 đồng/cổ phiếu.