Kết quả giao dịch trong ngày
  • Ngày GD
STT Ngày Kỳ hạn còn lại Mã TP Tiền tệ Giá yết (đồng) Lợi suất (%/năm) KLGD GTGD (đồng)
1 19/06/2018 6 tháng BVDB15204 VND 101.277 2,5989 500.000 52.905.500.000
2 19/06/2018 6 tháng BVDB15206 VND 101.359 2,5998 500.000 52.754.000.000
3 19/06/2018 2 năm BVDB15213 VND 104.447 3,0397 3.302.883 352.292.106.546
4 19/06/2018 7 - 10 năm BVDB17265 VND 105.876 5,9 2.500.000 271.910.000.000
5 19/06/2018 10 năm BVDB17270 VND 99.958 5,9 1.000.000 103.126.000.000
6 19/06/2018 10 năm BVDB17271 VND 103.644 5,1999 2.000.000 212.816.000.000
7 19/06/2018 2 năm TD1020065 VND 117.587 2,8699 500.000 62.418.000.000
8 19/06/2018 2 năm TD1020065 VND 117.637 2,85 500.000 62.443.000.000
9 19/06/2018 9 tháng TD1419082 VND 103.601 2,2804 500.000 53.153.000.000
10 19/06/2018 9 tháng TD1419083 VND 103.594 2,2799 500.000 52.963.000.000
    Tổng số 41 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • >>